בגץ 7229/10 גדיע רשאידה אסעד מוחמד נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו''ש
נדחתה עתירה כנגד החלטות למימוש צווי הריסה שניתנו לגבי מבנים שנבנו שלא כדין ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 1924-04 ועד הבית של הבנין ברח' רוטש ואח' נ' סטריקובסקי ואח'
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה להצהרה על זכויות הבעלות ברכוש משותף בבניין ...
[לידיעה המלאה]
הפ (ת''א) 1555/09 פידיאס אחזקות בע''מ נ' רשות הפיתוח
בית משפט מחוזי דחה תביעה של חברה נגד רשות הפיתוח-מינהל מקרקעי ישראל, במסגרתה ...
[לידיעה המלאה]
דנא 10901/08 בייזמן השקעות בע''מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע''מ
האם זכאי קונה נכס ששילם לבנק חלק מדמי מכר לשם סילוק משכנתא שנתן הבנק למוכר, ...
[לידיעה המלאה]
עא 13/09 א.ר.י. מזרחי ובניו בניה והשקעות בע''מ נ' עיריית בת-ים
בית המשפט העליון דחה ערעור בגין החלטת עיריית בת ים לחייב יזמיו של פרויקט נדל"ני ...
[לידיעה המלאה]
עא 4595/06 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נצרת עילית נ' יהונתן סבן
בית המשפט העליון קיבל ערעור של רוכשי מקרקעין שערך המקרקעין שרכשו ירד כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תא (ב''ש) 8599/07 אנואר אחמד אלסנע נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל
העובדה, שהמדינה לא נקטה הליכים על-פי החוק נגד הבונים ללא היתר כל עוד לא עמדו ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 2401-02-10 יניב נ' פז
אין לשלול את הזכאות הכספית של הדייר המוגן לקבל את חלקו בדמי המפתח, אך משום ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 6155-01-09 מלון גלרי בע''מ נ' כנפי עטלף לשירותי אבטחה בע''מ
שומר שכר טפל אחראי אפוא לאובדן הנכס או לנזקו, אלא אם כן הוכיח שלא התרשל. ...
[לידיעה המלאה]
תא''ק 169367-09 תורן נ' חב' פידליטי גולד שוקי נדל''ן בע''מ
בית המשפט הורה על דחיית תביעתה של התובעת כנגד הנתבעת אשר בגדרה נטען, כי הנתבעת ...
[לידיעה המלאה]
ערר (חי') 393/10 וילה מינקין נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה
ועדת ערר מחוזית קיבל עררים על החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, להתיר ...
[לידיעה המלאה]
עמ''נ 23480-12-10 נגאר ת''ז 2083185 ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה חיפה
האם החלקה מהווה מקרקעין 'הגובלים בתכנית' לצורך סעיף 197 לחוק התכנון והבניה על ...
[לידיעה המלאה]
ה''פ 201084-06 שאול דניאל נ' עזבון המנוחים יחזקאל ואלישבע הסה ז''ל ואח'
ניתן להכיר בזיקת ההנאה מכוח שנים גם כשמדובר במקרקעין מוחכרים שבבעלות מינהל ...
[לידיעה המלאה]
 
מן העיתונות
 
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
 
הוצאת דיבה בגן הילדים
 
פינוי כ-30 משפחות משכונת כפר שלם בתל אביב
הדיירים, שהרשויות רואות בהם פולשים, פונו ללא פיצוי מתוקף צווים שהוצאו לבקשת יזמת פרטית לצורך בניית יחידות דיור ושטח מסחרי
פרטים נוספים >>