בגץ 7229/10 גדיע רשאידה אסעד מוחמד נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו''ש
נדחתה עתירה כנגד החלטות למימוש צווי הריסה שניתנו לגבי מבנים שנבנו שלא כדין ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 1924-04 ועד הבית של הבנין ברח' רוטש ואח' נ' סטריקובסקי ואח'
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה להצהרה על זכויות הבעלות ברכוש משותף בבניין ...
[לידיעה המלאה]
הפ (ת''א) 1555/09 פידיאס אחזקות בע''מ נ' רשות הפיתוח
בית משפט מחוזי דחה תביעה של חברה נגד רשות הפיתוח-מינהל מקרקעי ישראל, במסגרתה ...
[לידיעה המלאה]
דנא 10901/08 בייזמן השקעות בע''מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע''מ
האם זכאי קונה נכס ששילם לבנק חלק מדמי מכר לשם סילוק משכנתא שנתן הבנק למוכר, ...
[לידיעה המלאה]
עא 13/09 א.ר.י. מזרחי ובניו בניה והשקעות בע''מ נ' עיריית בת-ים
בית המשפט העליון דחה ערעור בגין החלטת עיריית בת ים לחייב יזמיו של פרויקט נדל"ני ...
[לידיעה המלאה]
עא 4595/06 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נצרת עילית נ' יהונתן סבן
בית המשפט העליון קיבל ערעור של רוכשי מקרקעין שערך המקרקעין שרכשו ירד כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תא (ב''ש) 8599/07 אנואר אחמד אלסנע נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל
העובדה, שהמדינה לא נקטה הליכים על-פי החוק נגד הבונים ללא היתר כל עוד לא עמדו ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 2401-02-10 יניב נ' פז
אין לשלול את הזכאות הכספית של הדייר המוגן לקבל את חלקו בדמי המפתח, אך משום ...
[לידיעה המלאה]
ת''א 6155-01-09 מלון גלרי בע''מ נ' כנפי עטלף לשירותי אבטחה בע''מ
שומר שכר טפל אחראי אפוא לאובדן הנכס או לנזקו, אלא אם כן הוכיח שלא התרשל. ...
[לידיעה המלאה]
תא''ק 169367-09 תורן נ' חב' פידליטי גולד שוקי נדל''ן בע''מ
בית המשפט הורה על דחיית תביעתה של התובעת כנגד הנתבעת אשר בגדרה נטען, כי הנתבעת ...
[לידיעה המלאה]
ערר (חי') 393/10 וילה מינקין נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה
ועדת ערר מחוזית קיבל עררים על החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, להתיר ...
[לידיעה המלאה]
עמ''נ 23480-12-10 נגאר ת''ז 2083185 ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה חיפה
האם החלקה מהווה מקרקעין 'הגובלים בתכנית' לצורך סעיף 197 לחוק התכנון והבניה על ...
[לידיעה המלאה]
ה''פ 201084-06 שאול דניאל נ' עזבון המנוחים יחזקאל ואלישבע הסה ז''ל ואח'
ניתן להכיר בזיקת ההנאה מכוח שנים גם כשמדובר במקרקעין מוחכרים שבבעלות מינהל ...
[לידיעה המלאה]
 
פסקי דין החלטות ותקדימים
תא''ח 17717-08-10 יוסף גווילי ואח' יעקב יזרעאלביץ ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

 

22 נובמבר 2010

תא"ח 17717-08-10 גוילי ואח' נ' יזרעאלביץ ואח'

 

 

בפני

כב' השופט דן מור, שופט בכיר

תובעים

1.יוסף גוילי

2.מיכל גוילי

3.טל גוילי

4.רן אללוף

5.קרן אללוף

6.מרק ייוסף טירל

7.שירה טיטו

8.אלינור טיטו

9.שולמית גרינבלט

10.סמי נסים טיטו

11.סילביה טירל

 

ע"י עוה"ד נאוה מורי

 

נגד

 

נתבעים

1.יעקב יזרעאלביץ

2.בתיה יום טוב

 

ע"י עוה"ד א' גביש

 

 

 

1.         בפניי תביעה לפינוי מושכר בהתאם להוראות פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. המושכר נשוא תובענה זו, ולמעשה – המושכרים, הינם שתי דירות וחנויות שברחוב דיזנגוף 197 ת"א, כשהחנות בצמוד למושכר נוסף, המשמש יחד עם החנות למסעדה שהנתבעים מחזיקים בו כדיירים בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב – 1972.הדירות ממוקמות מעל לחנות ולמסעדה. בהתאם להוראות חוזה שכירות החנות, הותר לנתבעים לחבר את החנות למסעדה, בהריסת הקיר המפריד, כשבתום תקופת השכירות על הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו ועל חשבונם.

 

            אין חולק כי תקופת השכירות שבהתאם לחוזה השכירות לגבי המושכרים, שתי הדירות והחנות, הסתיימה (ראה החוזים, נספחים ב' ג' ו – ד' לכתב התביעה, סעיפים 5 לכל חוזה), אף אין מחלוקת כי שני הנתבעים הינם השוכרים במושכרים אלו, בשותפות יחדיו, כשהתובעים הינם, כיום, הבעלים של נכס המקרקעין, הבית, שהמושכרים הנ"ל הינם חלק ממנו.

 

            הנתבעת 2 לא הגישה כל כתב הגנה. כבר מטעם זה זכאים התובעים לסעד המבוקש בתביעה – פינויה מהמושכרים. הנתבעת 2 התייצבה לדיון עם בא כוחה שהודיע לביהמ"ש כי מבחינתה אין כל מניעה מליתן את צו הפינוי והנתבעת 2 אינה מתנגדת לו, אך לבקשתה, אין לחייבה בהוצאות המשפט, וב"כ התובעים נעתרה לבקשה זו.

 

            על כן הנני מצווה בזאת על הנתבעת 2 לפנות את שלושת המושכרים הנ"ל ולהשיב את החזקה בהן, שתי הדירות והחנות, כמפורט בסעיף 2 לכתב התביעה, לידי התובעים, כשהמושכרים חופשיים מכל אדם או חפץ שלה.

 

            גם ב"כ הנתבע 1 הודיע לביהמ"ש כי שני המושכרים, הדירות, כבר פונו בפועל, והוא כבר הודיע על כך לב"כ התובעים, ואין כל מניעה ממתן צו פינוי גם לגבי שתי דירות אלו. לעניין החנות, לטענתו, אין כל מקום למתן הסעד המבוקש בתביעה כנגד הנתבע 1.

 

            בנסיבות אלו ניתן בזאת צו הפינוי והנני מצווה על נתבע 1 לפנות את שני המושכרים, שתי הדירות כמפורט בסעיף 2 פיסקה 3 לכתב התביעה, ולהשיב את החזקה בהן לתובעים, כששתי דירות אלו נקיות מכל אדם או חפץ שלו.

           

            בית המשפט אף רושם בפניו את הצהרת ב"כ הנתבע 1 כי לא נותרו כל חובות לגבי דירות אלו, והנתבע 1 מילא את כל התחייבויותיו לגבי התשלומים השונים החלים עליו בקשר למושכרים אלו, כאמור בחוזה השכירות, ואם נותר חוב שכזה, הנתבע 1 ידאג לסלקו , מיידית.

 

            לגבי החנות, בפי ב"כ הנתבע 1 שתי טענות: ראשית, כי על אף שתקופת השכירות כאמור בחוזה השכירות החנות (נספח ב' לכתב התביעה, סעיף 5), אכן הסתיימה וזאת כבר בתאריך 30.6.09, הרי לנתבע 1 הזכות להמשיך בחזקה ולהאריך את תקופת השכירות מכח הסכם בעל פה שנכרת בינו ובין בעלי הבניין הקודמים, לפיו כל עוד לא יחלו התובעים בעבודות הריסה ובניה בבניין אין כל מניעה כי הנתבע 1 ימשיך בחזקתו בחנות, כשוכרה, ובהתאם לכל שאר הוראות חוזה השכירות. לראיה על הסכם שכזה מצביע ב"כ הנתבע על העובדה כי בפועל הוארכה תקופת השכירות עד היום, ומכל מקום, רק בתאריך 21.4.10, זמן ניכר לאחר סיום תקופת השכירות המוסכמת בכתב, נשלח מכתב התובעים, הבעלים החדשים של הבניין, בדרישה לסיום השכירות ולסילוק ידו מהחנות.

 

            הטענה השניה, לחלופין, היא שעל פי הוראת סעיף 19 לחוק השכירות והשאלה, תשל"א – 1971, זכאי הנתבע "לזמן סביר" לאחר מתן ההודעה על סיום תקופת השכירות, שבנסיבות העניין הינו, לפחות, שנת שכירות נוספת, החל מיום הדיון.

 

            ב"כ התובעים מכחישה מכל וכל, בשם מרשה, כל הסכם בעל פה המאריך את תקופת הזכירות החוזית. ואכן, אין כל זכר להסכמה שכזו בתצהיר התובע 1. גם בתצהיר הנתבע 1 נמנע המצהיר מלפרט היכן, מתי ועם מי נכרת אותו הסכם נוסף בעל פה, וממילא טענה זו אינה סבירה ונוגדת את היגיון הדברים. אם טרחו כמשכירים, ולא רק שנמנעו מלהעניק לשוכרים כל "אופציה" להארכת תקופת שכירות החוזית, אלא אף הוסיפו בסעיף 5.1 לחוזה שלמשכיר הזכות לקצר את תקופת השכירות בהודעה מוקדמת של 90 יום, וזאת לאחר שלוש שנות השכירות הראשונית (מתוך חמש), אין זה סביר כי יסכימו, באופן כוללני וללא שהדבר יועלה על הכתב, ליתן לנתבע 1 זכות להאריך את תקופת השכירות באופן בלתי מוגבל ומוגדר וללא הסדר מפורט ומדוקדק לסיום תקופת הארכה, כביכול.

 

            ראיה רבת משקל לחובת גירסת נתבע 1 הינה מכתבו של התובע 1 לנתבע 1 מתאריך 7.6.10 (נספח ז' לכתב התביעה), בו מאזכר התובע 1 את הבטחת הנתבעים לתובע 4 לפנות את החנות עד לסוף החודש השוטף, מכתב שכל תגובה לא נשלחה לו, שהרי הדעת נותנת כי נוכח הסכם הנוסף כביכול, שבעל פה, כנטען בכתב ההגנה, למתן ארכה עד להתחלת בניה בבנין, היה נתבע 1 ממהר ומכחיש הבטחה שכזו ודורש מהתובע לפעול אך ורק בהתאם למוסכם.

 

            גם טענת ב"כ הנתבע 1 על השקעתו הנכבדה בשיפוץ והתאמת החנות לשימושה כחלק מהמסעדה, הרי גם בעניין זה יש לקבל את טענת ב"כ התובעים כי השקעה זו נעשתה בהתאם להוראות חוזה השכירות, ומיד לאחר כריתתו, ואין ללמוד מכך דבר לעניין הארכת תקופת השכירות, מאוחר יותר, בהסכמה בעל פה.

 

            בנסיבות אלה ובהתאם להגיון הדברים, הטענה בדבר כריתת חוזה נוסף בעל פה, נדחית.

 

            הטענה החלופית נסמכת, כאמור, על הוראת סעיף 19 לחוק הנ"ל. בסעיף זה נאמר כדלקמן:

 

"(א) לא הוסכם על תקופת השכירות, או שהצדדים המשיכו לקיימה לאחר תום התקופה שהוסכם עליה בלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיים את השכירות על ידי מתן הודעה לצד השני.

 

  (ב) ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תסתיים השכירות

 

(1)כשנקבעו דמי השכירות בסכום מסויים לתקופות קצובות — בתום התקופה המתחילה בסמוך לאחר מתן ההודעה, או כעבור שלושה חדשים לאחר מתן ההודעה, הכל לפי המועד הקצר יותר;

 

(2) בכל מקרה אחר — במועד שנקבע לכך בהודעה, ואם מועד זה היה בלתי סביר — תוך זמן סביר לאחר מתן ההודעה".

 

ואכן בפרשתינו המשיכו הצדדים לקיים את יחסי השכירות שבניהם, בהתאם לתנאי חוזה השכירות שבכתב, גם לאחר תום תקופת השכירות המוסכמת שם, ללא קביעת גבולות לתקופת שכירות נוספת. על כן זכאים התובעים, המשכירים, לסיים את תקופת השכירות במתן הודעה לצד השני, השוכרים. הודעה זו נשלחה בתאריך 21.4.10, המכתב נספח ו' לכתב התביעה, והדרישה היתה לפינוי תוך 30 יום.

 

ב"כ הנתבע 1 טוען, ובצדק, כי במקרה זה זכאי השוכר, כאמור בסעיף 19(ב)(2) לחוק, לדחיית מועד סיום תקופת השכירות "תוך זמן סביר לאחר מתן ההודעה". שיעורו של "הזמן הסביר" נתון לשיקול דעת בית המשפט, לאור כל נסיבות הפרשה.

 

במקרה הנדון, הפכה החנות, בהשקעה נכבדה, לחלק מהמסעדה, שעיקרה במושכר "מוגן" שגם בעניינו תלויה ועומדת תביעת פינוי נוספת בבית משפט זה, בפני מותר אחר. הדיון שם עדיין בשלבי קדם המשפט. התובעים ממשיכים לקבל את דמי השכירות או את דמי השכירות הראויים בעבור החנות. השבת החזקה בחנות לידי התובעים כרוכה בהוצאה נוספת לא קטנה מכיס נתבע 1 ויהיה בה אף כדי לפגוע בניהול השוטף של המסעדה.

 

יחד עם זאת, אין לשכוח כי מאז משלוח מכתב הדרישה, והמועד שנקבע בו לפינוי, כבר חלפה ועברה תקופה של כ – 6 חודשים ויותר. ב"כ התובעים אף היתה מוכנה לדחיית מועד הפינוי ל – 3 חודשים מיום הדיון.

 

על כן, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, נראה לי כי "הזמן הסביר" להשבת החזקה בחנות לתובעים, הינה שישה חודשים, החל מהיום. אין לשכוח כי הנתבע 1 יחל רק היום, עם מתן פסה"ד, לפעול להשבת החזקה, ושינוי מצב החנות חזרה למצבה הקודם.

 

 

 

ושלוש הערות נוספות:

 

ראשית, אין בצו הפינוי שניתן כנגד הנתבעת 2, כאמור בפסק דין זה, כדי לפגוע בזכויות נתבע 1 במושכר, כאשר זכות השכירות הינה בשיתוף, דהיינו, שניהם יחד ולחוד לגבי כל חלק וחלק מהמושכר.

 

שנית, ב"כ הצדדים לא ביקשו לחקור נגדית את המצהירים על תצהיריהם וטוב שכך עשו, כאשר לא היה בחקירה שכזו כדי לשנות את מצב הצדדים, ולא צפוי היה כי מי מהם יחזור בו מגירסתו, וממילא אין בית המשפט רואה בויתור על החקירה הנגדית כדי ויתור על טענה כל שהיא מטענות הצדדים.

 

ושלישית, אינני מקבל את טענת ב"כ התובעים כי בנסיבות הפרשה חלות הוראות סעיף 19 (ב) (1) לחוק הנ"ל, כאשר האמור ברישא לסעיף קטן (1) אינו חל במקרה שבפניי.

 

אשר על כן הנני מקבל את התביעה גם כנגד נתבע 1, והנני מצווה על נתבע 1 לפנות את החנות, המושכר כאמור בחוזה השכירות הוא  נספח ב' לכתב התביעה, ולהשיב את החזקה בה לתובעים, תוך השבת המצב לקדמותו, כאמור בסעיף 9.1 לחוזה זה, כשהחנות פנויה מכל אדם או חפץ של הנתבע 1. צו פינוי זה יכנס לתוקפו לא לפני יום 23.5.11 שעה 12:00.

 

כמו כן הנני מחייב את נתבע 1 לשלם לתובעים את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪, כשסכום זה נושא ריבית כחוק החל מהיום, ועד לתשלום בפועל.

 

ניתן היום,  ט"ז כסלו תשע"א, 23 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים.
                                                                                                        דן מור, שופט בכיר

 

 

5129371

54678313

 

 

דן מור 54678313-/