הרצוג מורי ברם עו"ד נוטריון
 
 
 
 
 
 
 
 
משרד מוביל וותיק בתחומי בניין ערים, תכנון ובנייה ומקרקעין.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרסומי המשרד

 
 
הרצוג מורי ברם עו"ד נוטריון
 
 
 
פטור מדירה מזכה שניה ושלישית - הוראת שעה תשע''א 2011 – מס שבח
הסבר קצר ומאיר עיניים בעניין הוראת השעה החדשה הנוגעת לפטור מדירה מזכה שנייה ושלישית, מאת עו"ד משה פריש
פרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
הרצוג מורי ברם עו"ד נוטריון
 
 
 
תביעה לפינוי מושכר
הסבר ממוקד על הליך התביעה לפינוי מושכר, מאת עו"ד שני להב
פרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
הרצוג מורי ברם עו"ד נוטריון
 
 
 
חוקיות דרישת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לכתב שיפוי
בחינת חוקיות הדרישה לכתב שיפוי לאור הפסיקה.
פרטים נוספים
 
 
 
 
 
הרצוג מורי ברם עו"ד נוטריון
 
 
 
תיקון 15 לחוק מיסוי מקרקעין - תשלום מס שבח ניכוי מס במקור
הסבר מאיר עיניים באשר לתיקון 15 לחוק מיסוי מקרקעין
פרטים נוספים